Αἰνείου

Αἰνείας
masc gen sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ALUNTIUM — oppid. Siciliae Α᾿λόντιον Ptol. Α᾿λούντιον vero Phalaridi, Dionys. Diodoro Sic. imo Cicer. Verr. 4. et Plin. l. 3. c. 8. Aliis Haluntium. Alontium autem ex aloth; Aluntium ex aluth factum putat Bochart. in Chanaan l. 1. c. 27. Aloth vero et Aluth …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.